Desse bedriftene er etablert i Pedro Bygget

Pedro Eiendom AS

Dagleg leiar: Vigdis Hove Øie
Vigdis mobil: 41 42 55 95
Drift/vedlikehold/brann/IT: Arild Hove
Arild mobil: 95 23 94 00
vigdis.hove@mimer.no arild.hove@mimer.no

Leiger ut areal til kontor, industri,
lager, etc.
Strandgata 27, 6250 Stordal
facebook.com/pedro.eiendom
www.pedro.no

Vekst i Stordal v/Stordal kommune

Prosjektleiar Harald Espeland
Mobil: 45 02 43 20
harald@vekstistordal.no

Vekstprosjektet i Stordal skal stimulere
til vekst og utvikling i kommunen.
75 nye arbeidsplassar skal skapast
på 4 år.

www.vekstistordal.no
www.facebook.com/vekststordal

Stordal Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem i NARF
Dagleg leiar: Elisabeth Nerland Vad

Utfører regnskap, lønn, fakturering,
rådgivning, bedriftsetablering

Strandgata 27, 6250 Stordal
Telefon 70 27 94 00
Fax 70 27 94 01
post@stordalregnskap.no

Sitwell AS

Dagleg leiar: Geir Hoff

Produksjon og salg av møbler for
seniormarkedet og offentlig miljø

Strandgata 27, 6250 Stordal
Telefon 70 27 97 50
Fax 70 27 97 51
post@sitwell.no
www.sitwell.no
Facebook >>

Stordal Treningssenter

Dagleg leiar: Ole Andre Vidhammer

Treningstilbud kvar dag heile veka!

Telefon: 99 62 91 38
stordal.treningssenter@gmail.com
Facebook >>

Stordal Fysikalske

Fysioterapeutene:

Marte Helseth Hansen 
mobil 99 47 47 37       marte.h.hansen@gmail.com

Marit Leganger Braute                 
mobil 91 34 76 36   ma.le.braute@gmail.com

Telefon: 47 65 95 65 eller 46 13 08 35
ove@xi.no

Dyrkorn Renhold AS

Hilde Dyrkorn
mobil + 47 95 25 62 01
Roger Alne
mobil + 47 91 34 76 16
dyrkorn.renhold@mimer.no

Alm Tekstil AS

Dagleg leiar: John Peder Øie

Norges største utsalg av tekstiler

Strandgata 27, 6250 Stordal
Mobil: +47 91 61 60 48 john@almengros.no

Anita’s Systue og Garnstua

Dagleg leiar: Anita Ringmo

Bunader - skreddersøm og garnbutikk

Tlf. +47 70 27 84 59
mobil +47 48053487
anitaperdy54@gmail.com